Traductora freelance

Francès⎟ castellà⎟ català   anglès

«  Una bona traducció  contribueix a transmetre
el vostre missatge internacionalment de forma clara ».

Victoria Pounce

Què ofereixo ?

Francès Anglès
Castellà Anglès
Català Anglès

Revisió i correcció de textos
en anglès

Sessions de conversa en anglès de cara a d’adquirir fluïdesa i confiança amb l’idioma

El vostre projecte és d’un altre àmbit?
Parlem-ne!