Què ofereixo ?

Serveis de traducció, de revisió i acompanyament lingüístic

Traduccions fetes des del cor

El fet d’haver viscut tants anys a França i a Espanya em permet oferir traduccions que incorporen els matisos i les subtileses de cada llengua.

Francès anglès
Castellà anglès
Català anglès

Voleu arribar a un públic més ampli i maximitzar el vostre impacte amb un bon anglès ?

Tradueixo tota mena de textos, incloent-hi textos destinats a l’edició (publicacions, articles, opuscles, catàlegs, memòries…) i projectes digitals (pàgines web, contingut per a xarxes socials, màrqueting digital…)

Sempre tradueixo cap a l’anglès, que és la meva llengua materna. Per a altres combinacions, us puc posar en contacte amb altres traductors.

Revisió i correcció de textos
en anglès

Teniu textos que han estat redactats en anglès per persones no nadiues?

La revisió comprèn la correcció gramatical, ortogràfica i de puntuació, així com la paginació i altres aspectes del text.

M’ofereixo a revisar exclusivament textos redactats en anglès.

Sessions de conversa en anglès
de cara a d’adquirir fluïdesa i confiança
amb l’idioma

Preveieu marxar a treballar a un país anglòfon i voldríeu sentir-vos més còmodes a l’hora d’expressar-vos?

Esteu preparant un examen oficial?

Simplement, voleu adquirir fluïdesa i més vocabulari en anglès?

Us proposo estones de conversa per vídeo conferència per practicar anglès adaptat al vostre nivell i a les vostres necessitats.

Aproximació

CONFIDENCIALITAT

Dono molta importància a la confidencialitat dels documents. De cara a la presentació d’un pressupost, els analitzo amb la màxima discreció.

COHERÈNCIA

Busco la claredat del text i tradueixo en conseqüència, tenint en compte el context i les subtileses de cada llengua.

PRECISIÓ

Si mai tinc dubtes respecte del sentit d’algun terme, contrastaré amb vosaltres la terminologia tècnica, el context, el públic objectiu del text, etc.

EFECTIVITAT

L’objectiu és comunicar de forma fidel i clara, arribar al públic objectiu i maximitzar el vostre impacte.

CONFIDENCIALITAT

Dono molta importància a la confidencialitat dels documents. De cara a la presentació d’un pressupost, els analitzo amb la màxima discreció.

COHERÈNCIA

Busco la claredat del text i tradueixo en conseqüència, tenint en compte el context i les subtileses de cada llengua.

PRECISIÓ

Si mai tinc dubtes respecte del sentit d’algun terme, contrastaré amb vosaltres la terminologia tècnica, el context, el públic objectiu del text, etc.

EFECTIVITAT

L’objectiu és comunicar de forma fidel i clara, arribar al públic objectiu i maximitzar el vostre impacte.

  • Per a la traducció de textos: M’envieu el text (en francès, castellà i/o català) que s’ha de traduir  i m’indiqueu la data d’entrega que us convé.
  • Per a la revisió de textos: M’envieu el text traduït o redactat en anglès.
  • En funció de la temàtica, de la complexitat del text i de la urgència, prepararé un pressupost personalitzat. La tarifa es pot calcular per paraula, per pàgina o per hora (depenent de la naturalesa del text que s’hagi de traduir o revisar).
  • Pactarem els terminis junts.
  • Si tinc algun dubte sobre el significat d’algun terme, ho contrastaré amb vosaltres (termes tècnics, context concret, públic objectiu, etc.)

L’anglès és la meva llengua materna. Considero que és una condició essencial per transcriure els textos originals amb els matisos i la subtilitat necessaris.

Les traduccions automàtiques són molt útils per tenir una idea sobre el sentit d’un text, però no deixa de ser una traducció feta per una màquina, no per una persona humana. Els errors hi són habituals i poden danyar la imatge de la vostra empresa, especialment quan es tracta de textos editats en paper o digitalment.